Water en grondwaterbescherming

Het basiselement voor gezond leven is schoon drinkwater. Drinkwater is een eerste levensbehoefte en hoort vrij te zijn van verontreiniging. Eigenlijk zou het zo moeten zijn, dat opgepompt zuiver water alleen maar gereinigd zou moeten worden van een te veel aan bijvoorbeeld ijzerhoudende stoffen. Deze komen van nature voor in het grondwater. Bijna elke provincie in Nederland heeft zijn grondwaterbeschermingsgebieden. We moeten daar als klein landje enorm zuinig op zijn. Vervuiling van het grondwater komt ook weer in ons lichaam terecht. Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde bestrijdingsmiddelen in een beschermingsgebied, verboden te gebruiken.

Grondwaterbeschermingsgebieden

Wanneer we als voorbeeld Gelderland nemen, zien we dat daar een 40-tal grondwaterbeschermingsgebieden aanwezig zijn. Neem bijvoorbeeld de Gemeente Lochem. Via de Gemeente Eibergen krijgen de dorpen Haaksbergen en Neede schoon water aangeleverd. 74.000 mensen profiteren hiervan. Per jaar wordt er meer dan 5 miljoen m3 drinkwater geproduceerd. Ook aan Overijssel wordt dit water geleverd. Grondwater is dus erg belangrijk en moet beschermd worden tegen vervuiling.

Waterwingebied

Een waterwingebied wordt aangegeven met een donkerblauw bord waar zwarte golfjes op zijn afgebeeld. Dit is dus een gebied waar enkel activiteiten voor drinkwaterproductie plaatsvind. Het gebied is kwetsbaar dus er gelden speciale regels. Het regenwater wat in de bodem valt, zakt weg in de grond en stroomt binnen enkele jaren (maximaal 25 jaar) naar de winputten.

Schoon en gezond drinkwater behouden

Een aantal tips kunnen mee helpen om het grondwater in jou omgeving schoon te houden. Ga na of je in een grondwaterbeschermingsgebied woont. Milieu-klachtenlijn bellen wanneer je ziet dat er chemicaliën of olie wordt gemorst of gedumpt. Overtollige medicijnen terug inleveren bij de apotheek. (klein-chemisch afval) Zijn jou dakgoten niet aangesloten op het riool, gebruik een moerasfilter om het water zelf te zuiveren. Verf gebruiken op waterbasis. Was je auto met biologisch afbreekbare autoshampoo bij een milieuvriendelijke autowasstraat. Houdt je tuin onkruidvrij. Gebruik géén azijn, maar kokend water om tussen de tegels het onkruid te doden. Groene aanslag wegstomen of boenen. Zorg voor meer borders in de tuin. Géén kunstmest gebruiken. Kijk voor nog meer tips op beschermjedrinkwater.nl.