Vereniging tegen milieubederf

De Vereniging tegen milieubederf zet zich in op vele fronten van milieubescherming. Een gezond leefmilieu en klimaat staan bij deze vereniging hoog in het vaandel. Ook thema’s als bescherming van het landschap en duurzame mobiliteit zijn doelstellingen die steeds weer worden nagestreefd. Acties met betrekking tot het milieu zijn o.a. het verzamelen van informatie en een dossier aanleggen van een bepaald thema. De afgelopen periode heeft het VTM zich o.a. ingezet voor,

De actie lawinepost

Het vliegtuiglawaai wat in de toekomst door Lelystad Airport zal ontstaan, is veel bewoners rondom Lelystad en op de Veluwe een doorn in het oog. Vereniging tegen milieubederf is voor beperking van vliegverkeer vanwege klimaat, geluid en luchtverontreiniging en heeft daarom meegedaan aan actie Lawinepost.

Actieplan lucht en geluid

Gezonde lucht en rustig wonen, is het actieplan wat VTM voor ogen heeft. De Gemeente Schiedam heeft het plan om duizenden woningen te laten realiseren. Een gezonde leefomgeving komt door veel te veel bebouwing onder druk te staan. Schiedam is aan het verdichten en mede door de zware industrie in de Wiltonhaven en het drukke verkeer op de A20 zal op den duur geen gezonde lucht en van rustige omgeving meer sprake zijn. Vereniging tegen Milieubederf komt op voor een gezonde leefomgeving.

Ontsluiting Haaglanden

Drie jaar na opening van de A4 Midden Delfland, zal een derde strook asfalt richting Schiedam worden aangelegd, anders is er niet genoeg capaciteit voor het wegverkeer. VTM gaat kritisch kijken naar de luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Er komt meer verkeer en dit zal ten koste gaan van milieu en kwaliteit van de lucht. De inzet is beter openbaar vervoer en fietsverkeer.

Beschermen van de natuur

Uiteindelijk is het doel van iedere milieubeschermer, om zich in te zetten voor mens, milieu en de natuur. Wij mensen hebben alle vervelende gevolgen van milieuvervuiling zelf veroorzaakt. Een vereniging die het milieu wil beschermen zal er voor zorgen, dat wàt we hebben aan mooie en gezonde natuurgebieden, ook zo blijft en dat beschadigingen worden opgelost. Nog meer milieuvervuiling, kan door een goede milieuorganisatie worden voorkomen, door de overheid op de hoogte houden, een zienswijze in te dienen en te informeren.

Het milieu

Het milieu, we hebben er allemaal mee te maken. Kreten als milieuvriendelijk en duurzaamheid, zijn aan de orde van de dag. De omgeving waar we in leven wordt steeds meer vervuild en kan op den duur schadelijk worden voor mens en dier. Om milieuschade te beperken moeten we met z’n allen het leefmilieu beschermen. De overheid is er eindelijk na jaren van doordrongen, dat het zo niet langer kan en komt nu met maatregelen. 100 Km rijden in plaats van 130. Subsidies verstrekken aan mensen die zonnepanelen laten plaatsen, gaswinning Groningen beëindigen, meer beleid t.o.v. milieuvriendelijke brandstoffen enz. enz. Als bewoner van deze aarde moeten we ons bewust worden van de klimaatverandering die we teweegbrengen en er ook daadwerkelijk wat aan gaan doen.