Wanneer je gaat verbouwen of renoveren kan het voorkomen dat er verschillende type afval vrijkomen bij het slopen. Denk aan puin, grond, houten en grofvuil. Hiervoor kun je eenvoudig een container huren. Exter is het voor vrijgekomen asbest niet eenvoudig om dit zelfstandig af te voeren. Schakel hiervoor altijd een expert in. Je mag asbest nooit in de gehuurde afzetcontainer of rolcontainer gooien.

Waarom is asbest gevaarlijk?

Van nature is asbest een mineraal dat gevonden wordt in verschillende diepe, ondergrondse en dichte plaatsen over de wereld. Vooral in mijnen schijnt dit asbestmateriaal vaak voor te komen. Het mineraal bestaat uit verschillende kleine vezels. Er zijn verschillende soorten asbest. De amfibole variant behoort tot de gevaarlijkste groep vanwege de staafvormige vezels en zijn net haakjes die in je longen blijven hangen waar ze diverse ziektes kunnen veroorzaken.

  • Hechtgebonden asbest: Daarnaast is er nog een verschil in hechtgebonden en losgebonden asbest. Hechtgebonden asbest zit meestal vast en is gemengd in andere stoffen zoals lijm en cement. Deze stoffen en substanties worden op hun beurt weer gebruikt voor wandpanelen en waterleidingbuizen. Hechtgebonden asbest is meestal niet gevaarlijk aangezien het asbest vastzit en niet loskomt.
  • Losgebonden asbest: Dan hebben we losgebonden asbest die wel als gevaarlijk kan worden beschouwd aangezien ze vrij kunnen komen en de lucht kunnen vervuilen. Deze vorm van asbest is het meest gevaarlijk en verantwoordelijk voor vele ziektegevallen en doden. Losgebonden asbest kan vrijkomen en op zijn beurt herkent worden bij bijvoorbeeld scheuren en barsten in de muur en andere vezelachtige structuren. Hierdoor kan een mens voor langere termijn worden blootgesteld aan de asbestvezels en hij of zij kan hierdoor verschillende ziektes en kwalen oplopen die in de meeste gevallen pas na vele jaren (soms na 30 jaar pas!) merkbaar worden. De volgende ziektes worden vaak in verband gebracht met een lange en voortdurende blootstelling aan asbest.

Kosten verwijderen asbest
Het verwijderen van asbest is een ingrijpende werkzaamheid die niet voor iedereen betaalbaar is. Omdat we zo snel mogelijk van gevaarlijke asbest af willen wordt dit proces makkelijker gemaakt door middel van eventuele subsidies. Om te kijken of deze regelingen daadwerkelijk lucratief zijn moet je eerst weten wat een ingreep meestal voor kosten met zich mee brengt. De kosten die een asbestverwijdering met zich meebrengt wordt opgemaakt uit verschillende factoren en elementen. Zo is de omvang van een ruimte waar de asbest verwijderd moet worden van belang voor de kosten aangezien het de benodigde mankracht en het benodigde materiaal beïnvloed. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid golfplaten en wanden die verwijderd moeten worden. Over het algemeen worden de kosten van asbestsanering bepaald naar aanleiding van het aantal vierkante meters van een ruimte of het formaat van bijvoorbeeld golfplaten in vierkante meters. De kosten vallen meestal op een minimum van €500 euro en kunnen oplopen tot €1500 euro per 50 m2. Wanneer je een container bestellen wilt werk je altijd met een kuub maat (weergegeven in m3). Op basis van het verwachte puin bestel je een 3m3, 6m3, 10 kuub of zelf een grotere afzetcontainer.

Wat zijn de vervolgstappen?
Meestal is het niet duidelijk of er asbest aanwezig is in een kantoorpand of een woning. Je weet echter alleen dat het een oud pand betreft. In dat geval dien je altijd met een asbestinventarisatie te beginnen; om het risico in kaart te laten brengen. Daarnaast is het ook altijd verplicht vanuit de wetgeving om een SC-540 rapport in bezit te hebben voordat begonnen kan worden met de werkzaamheden. Daarom is het verstandig om eerst met meerdere asbestbedrijven in contact te komen voordat je stappen onderneemt. Een lokale recycler of containerverhuurder kan eventueel adviseren voor geschikte partijen.